1. Aile
Danışmanlığı
Çalıştayı

Neden
Çalıştay ?

“Aile” kavramını önemli ve kıymetli bulan Türk toplumunda modernleşme ile birlikte bir çok değişim ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Bir yandan tek kişilik hane, tek ebeveynli aile, sadece eşlerden oluşan aile gibi yeni aile modelleri yaygınlaşırken bir yandan da boşanma oranlarının ve aile içi şiddet vakalarının artması, aile araştırmalarının ve çalışmalarının zorunluluğunu doğurmuş ve önemini arttırmıştır.

Bu doğrultuda evlilik öncesi eğitimler, klinik tedavi gerektirmeyen aile sorunlarının çözümü, boşanma süreci ve sonrası gibi dönemlerde aile üyeleri ile çalışan meslek gruplarından biri de aile danışmanlarıdır. Yakın bir geçmişe sahip olan aile danışmanlığı hem kamu kurumlarında ve bazı yerel yönetimlerde sosyal hizmet uygulaması olarak hem de özel aile danışma merkezleri ve sağlık kuruluşlarında bir hizmet olarak sunulmaktadır.

Bu durumda aile danışmanlarının eğitimleri ve mesleki donanımlarının önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Aile Danışmanlığı sertifika programları üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar aracılığıyla verilmektedir. Bu eğitim programlarını tamamlayarak aile danışmanı ünvanına sahip meslek çalışanlarının pratikte uygulama becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bu çalıştayda amaç; alanda hizmet veren, hizmet vermeye hazırlanan, kariyer planlamasında aile danışmanlığına yer vermek isteyen tüm katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktır.

Bu amaçla çalıştaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, bilgi ve deneyimleri ile bizlere nefes olan tüm hocalarımıza ve mesleki gelişimlerini öncelikli bularak, bizimle çoğalmayı seçecek tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizle…

Düzenleme Kurulu

Atölyeler

Program

12 Haziran 2021

 • Aile Danışmanlığında Teoriden Pratiğe: 3 Vak’a, 3 Kuram, 3 Teknik
  Uzm. Psk./Psikoterapist Sibel Düzakın
  Oturum Başkanı:
  Uzm. Birgül Bayoğlu
  10.00-11.00
 • Aile Danışmanlığında Formülasyon
  Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu
  Oturum Başkanı:
  Uzm. Psk./Psikoterapist Sibel Düzakın
  11.15 - 12.15
 • Öğle Arası
  12.15 - 13.00
 • Aile Danışmanlığında Aşk, Seks ve Cinsel Terapi Yaklaşımı
  Yazar/Psikoterapist/ Eğitmen Cem Keçe
  Oturum Başkanı:
  Dr. Arzu Hisarvant
  13.00 - 14.00
 • Aile Danışmanlarının Farkındalık Kazanmalarında Beceri Geliştirmelerinde Grup Çalışmalarının Rolü
  Prof. Dr. Aliye Mavili
  Oturum Başkanı:
  Dr. Aile Danışmanı Yeşim Güreş
  14.15 - 15.15
 • Bir Çığlık Hikayesi: Ailede Dile Gelmeyen Yüklerin Taşınma Süreçleri
  Uzm. Psk. Dan. İsmail Sav
  Oturum Başkanı:
  Uzman Psikolog Serpil Yıldız Çoksan
  15.30 - 16.30
 • Transaksiyonel Analiz ve İlişkisel İhtiyaçlar Temelinde Aile Danışmanlığı
  Psikoterapist/Aile Dan. Güney Erkılıç
  Oturum Başkanı:
  Uzm. Psk. Dan. İsmail Sav
  16.45 - 17.45
 • Atölyeler
  • Uzm. Psk. Dan. İsmail Sav
  • Prof. Dr. Aliye Mavili
  • Uzm. Psk./Psikoterapist Sibel Düzakın
  18.00 - 19.30

13 Haziran 2021

 • Sihirli Yıllar: Anne Baba Çocuk Arasındaki Bağ
  Prof. Dr. Şebnem Soysal Acar
  Oturum Başkanı:
  Uzm. Psk./Psikoterapist Sibel Düzakın
  10.00 - 10.45
 • Beyin Gelişimi ve Mikrobiyata
  Prof.Dr. Kürşat Bora Çarman
  Oturum Başkanı:
  Uzm. Birgül Bayoğlu
  11.00 - 11.45
 • Öğle Arası
  11.45 - 13.00
 • Erken Müdahale: Ne zaman? Nasıl?
  Doç.Dr.Fatma Elibol
  Oturum Başkanı:
  Dr. Arzu Hisarvant
  13.00 - 13.45
 • Dil ve Konuşma Gelişiminde Karşılaşılan Sorunlar
  Uzm.Şenay Eseroğlu
  Oturum Başkanı:
  Psikoterapist/Aile Dan. Güney Erkılıç
  14.00 - 14.45
 • Okula Başlarken Ebeveynlik Yaklaşımı
  Uzm. Emine Ergün
  Oturum Başkanı:
  Uzm. Psk. Dan. İsmail Sav
  15.00 - 15.45
 • Aile Danışmanlığı Çerçevesinde Çocuğa Bakış
  Serpil Yıldız Çoksan
  Oturum Başkanı:
  Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Şeniz Ersin
  16.00 - 16.45
 • Aile Atölyesi
  Çocuklu Yaşam Söyleşisi
  (Aile Katılımına Açıktır)
  • Uzm. Birgül Ural Bayoğlu
  • Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Benal Yardımcı
  • Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Şeniz Ersin
  17.00 - 18.30

Program

Çalıştaya destek veren kuruluşlar…

(Alfabetik Sıra İle)

Destekleyen Kuruluşlar